Zasady ogólne

 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem:  www.gigigizulewska.com

Sklep internetowy, działający pod adresem www.gigigizulewska.com prowadzony jest przez Margiz Maria Gizulewska.

Nasze produkty są wykonane ręcznie. W tworzenie naszych produktów wkładamy bardzo dużo starań, jednak proszę mieć na uwadze, że jako,że każdy nasz produkt to rękodzieło, struktura naszych produktów nie zawsze jest jednolita, czego prosimy nie uznawać jako wadę produktu tylko jako jego unikatowy, rękodzielniczy charakter. 

Do każdego zamówienia podchodzimy indywidualnie, wkładamy w to dużo energii, aby klient był zadowolony także, patrząc na charakter naszych wyrobów tworzonych na zamówienie, prosimy o nie anulowanie zamówień z powodu zwyczajnego rozmyślenia się. 

Na naszej stronie posiadamy wzornik kolorów, kolory naszych produktów na stronie mogą się różnić od kolorów w rzeczywistości. Wynika to przede wszystkim z odmiennych ustawień ekranu/monitora. 

Składanie zamówień

Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

Wszystkie ceny podane na stronie internetowej GiGiGizulewska.com są cenami brutto podanymi w złotówkach i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową oraz drogą mailową.

Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

W przypadku gdy dane są niekompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędny adres poczty elektronicznej lub nieodebranie przesłanej e-mailem informacji o potwierdzeniu lub wysłaniu Zamówienia. 

W procesie składania zamówienia Klient może wyrazić wolę do otrzymania pełnej lub skróconej faktury VAT, która zostanie dołączona do przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych.

Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma automatyczną odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie lub mailowo, w celu przekazania Tobie dodatkowych istotnych informacji dotyczących Twojego zamówienia.

Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia.

Kupujący może zamówić jeden lub więcej Towarów spośród oferowanych na Stronie. W przypadku zamiaru nabycia większej ilości tego samego Towaru w ramach jednej transakcji Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji transakcji jeżeli jej realizacja jest niemożliwa z powodu ograniczeń dostawy i przetworzenia surowców. O ograniczeniach ilościowych nabycia tego samego Towaru w ramach jednej transakcji Kupujący zostanie poinformowany niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.

Koszty i termin wysyłki

Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Koszty dostawy są doliczane do ceny nabytych Towarów. Sklep może zmienić oferowane opcje dostawy w dowolnej chwili, przy czym forma dostawy zaakceptowana przez Kupującego w chwili składania zamówienia będzie wiążąca dla Umowy sprzedaży zawieranej w wyniku złożenia tego Zamówienia przez Kupującego.

Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub drogą mailową. Uprawnienia osób odbierających przesyłkę pod tym adresem nie będą badane. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie przesyłki lub może ją opóźnić. W przypadku gdy dostawa nie została przyjęta pod wskazanym adresem odpowiedzialność za to ponosi Klient. 

Towar dostarczany jest za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Przy przesyłce kurierskiej zawartość paczki należy zawsze sprawdzić w obecności kuriera. W przypadku uszkodzenia, ubytku należy odmówić odbioru przesyłki i bezzwłocznie spisać protokół reklamacyjny zawierający wszystkie zastrzeżenia odnośnie stwierdzonej nieprawidłowości w sposób jasny i szczegółowy i przesłać go na adres: gigi.gizulewska@gmail.com (protokół posiada kurier).

Przesyłka wysłana jest zwykle w ciągu 3-5 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia.

Prowadzimy wysyłkę międzynarodową. Shipping to US, Canada, Australia - 2-4 weeks. Shipping to Europe - 1-3 weeks. 
When a package is shipped internationally, buyers pay the additional costs such as duties, taxes, and customs clearance fees according to local legislation.

Ceny i metody płatności.

Ceny Towarów podawane są w złotówkach i zawierają podatek VAT, bez kosztów dostawy. Ceny Towarów są cenami obowiązującymi w momencie składania Zamówienia przez Kupującego. Sklep może w dowolnej chwili zmienić ceny Towarów, przy czym ceny zaakceptowane przez Kupującego w chwili składania Zamówienia będą wiążące dla Umowy sprzedaży zawieranej w wyniku złożenia tego Zamówienia przez Kupującego. 

Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a. przelewem na numer konta bankowego:

Bank Millenium PL10 1160 2202 0000 0002 3717 8234

b. płatnością w systemie PayPal;

c. zapłatą kartą płatniczą Paypal;

Przy wyborze którejkolwiek z form płatności Klient ponosi koszty z tym związane. 

Płatność przelewem bankowym winna zostać dokonana w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia. W razie braku płatności w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia, Klient otrzyma od Sklepu internetowego e-mail z przypomnieniem o dokonaniu zapłaty. Jeżeli Klient nie dokona płatności za Zamówienie w terminie 14 dni od daty złożenia Zamówienia, Zamówienie zostanie anulowane, a Klient otrzyma e-maila z informacją o anulowaniu Zamówienia. 

Płatność za pośrednictwem systemu PayPal jest dokonywana na platformie PayPal. Po wybraniu PayPal jako formy płatności, Klient będzie przekierowany do strony PayPal. Bezpośrednio po dokonaniu płatności, Klient zostanie przekierowany z powrotem na stronę Sklepu internetowego.

Sklep ma prawo wstrzymać lub anulować realizację Zamówienia i/lub dostawy, niezależnie od rodzaju i stopnia zaawansowania realizacji, w przypadku braku zapłaty lub częściowej zapłaty należności przypadających od Kupującego, w przypadku incydentu związanego z płatnością, oszustwa lub próby oszustwa w związku z korzystaniem ze Strony Sklepu, także przy przyszłych Zamówieniach.

 

Odstąpienie od umowy

 

Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki. Zakupiony towar należy zwrócić na adres: Maria Gizulewska ul. Polna 40, 11-130 Orneta Polska..

Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia doręczenia przesyłki. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument ma obowiązek poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy na adres gigi.gizulewska.@gmail.com przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

Towar musi być zwrócony w stanie niezmienionym-nienoszącym śladów użytkowania, z oryginalnymi etykietami i w oryginalnym opakowaniu firmowym. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 

Zwrot wartości zakupionego Towaru nastąpi niezwłocznie, po otrzymania Towarów z powrotem na adres naszej firmy. a w każdym przypadku nie później niż 14 dni roboczych od dnia, w którym Sklep został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy. 

Koszty odesłania Towaru ponosi Kupujący.

Margiz Maria Gizulewska zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zwrotu jeżeli wada jest wynikiem niewłaściwego użytkowania lub niestosowania się do instrukcji pielęgnacji  przedstawionej w opisie każdego produktu/ dołączonej do każdego produktu. Gigi Gizulewska nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty uszkodzone i utracone podczas wysyłki. Nie dokonamy zwrotu pieniędzy na towary, które nie zostały dostarczone pod właściwy adres naszej firmy.

© 2018 by GiGi Gizulewska