Reklamacje dotyczące Towarów.

 

Jeżeli otrzymałeś produkt z ewidentną wadą lub uszkodzony przy dostawie lub masz jakieś pytania dotyczące zakupu napisz do mnie na adres: gigi.gizulewska@gmail.com, wspólnie spróbujemy rozwiązać zaistniałą sytuacje dla uzyskania obopólnego dobra.

 

Reklamacje należy kierować na adres gigi.gizulewska.@gmail.com  

GiGi Gizulewska zobowiązuje się w miarę możliwości do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w miarę możliwości w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

Składając reklamację należy dostarczyć do Sklepu reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym, które wystarczy przesłać drogą mailową na adres: gigi.gizulewska@gmail.com lub dołączyć w formie pisemnej do przesyłki z produktem wysłanej na adres: Maria Gizulewska ul. Polna 40, 11-130 Orneta, Polska.

 

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta GiGI Gizulewska naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

© 2018 by GiGi Gizulewska